ลำพูน ติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนปฏิบัติการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 99 ครั้ง

             วันนี้ ( 22 กรกฎาคม 2564 ) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสุภาพรรณ  หมั่นเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนปฏิบัติการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง  ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมรับฟังถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นางสาวสุรีย์พร สุรศรี ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ได้รายงานสถิติการการให้บริการคนไร้ที่พึ่งในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน ในปี 2564 มีสถิติการรับแจ้งพบผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 17 ครั้ง พบปัญหาคนไร้ที่พึ่ง ไร้ที่อยู่อาศัยมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่น จำนวน 37 ราย ให้การช่วยเหลือจำนวน 37 ครั้ง

ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโรคและคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยหากพบหรือได้รับแจ้งให้เข้าช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่ง หรือผู้ที่ประสบภาวะยากลำบาก ให้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือทันที สำหรับความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องสัมภาษณ์และคัดกรองผู้ประสบปัญหา ให้ประสานขอคำแนะนำการป้องกันโรคจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตราย

สำหรับประชาชนผู้ใดที่พบเห็นบุคคลไร้ที่พึ่ง หรือผู้ที่ประสบภาวะยากลำบาก สามารถแจ้งได้ที่  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 525 629    

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ