พ่อเมืองลำพูน ลงเยี่ยมบริษัทน้ำมันมะพร้าวเชียงใหม่จำกัด ตั้งอยู่ในอ.แม่ทา ผลิตจากภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมสู่การพัฒนาแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 142 ครั้ง

หลังจากปฏิบัติหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบริษัทน้ำมันมะพร้าวเชียงใหม่จำกัด ของนางสาวนันท์อนงค์  ปัญญาพฤกษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นบริษัทที่เปิดตัวทำการผลิตน้ำมันมะพร้าว  จัดจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

                นางสาวนันท์อนงค์  ปัญญาพฤกษ์ กล่าวว่า บริษัทน้ำมันมะพร้าวเชียงใหม่จำกัด มีจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติ ปราศจากสารปนเปื้อนหรือสารเคมีใดๆ โดยบริษัทมีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในการใช้งาน  ทั้งนี้สิ่งสำคัญในการผลิตต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยภาครัฐและเอกชน  เป็นมาตรฐานยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการนั้นมีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้ทุกคน

                จากภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมสู่การพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า ด้วยการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถรับประทานได้ง่าย สะดวก โดยยังคงคุณสมบัติของมะพร้าวได้อย่างครบถ้วน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการผลิต สะอาด ปลอดภัย และคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาดังเดิม ในบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยสามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค

                ทั้งนี้ ทางบริษัทน้ำมันมะพร้าวเชียงใหม่ จำกัด ยังได้มุ่งเน้นในการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนหมู่บ้าน (บ้านแม่เมย หมู่ที่6 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน) โดยที่ผ่านมาได้มีการสร้างอาชีพเสริมหลังจากว่างเว้นในการทำเกษตรกรรม หรือเยาวชนที่ว่างจากการเรียนในการหยุดภาคเรียนและต้องการหารายได้เพิ่ม เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางครอบครัวอีกด้วย

                สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทน้ำมันมะพร้าว มีผลิตภัณฑ์มากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูล  ผลิตภัณฑ์สารสกัดเย็น และ ผลิตภัณฑ์สำหรับทำอาหาร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทน้ำมันมะพร้าวเชียงใหม่ จำกัด โทร.0819619463 หรือเฟสบุ๊ค : Chiangmai Coconut Oil Co.,Ltd. และ น้ำมันมะพร้าวเชียงใหม่ ออร์แกนิค หรือ LINE : 0819619463.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ