ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 123 ครั้ง

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2564 ให้แก่ นางบัวรอง โปธิตา บ้านเลขที่ 141 ม.6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากเหล่ากาชาดจังวัดลำพูน เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา/นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เข้าร่วมในพิธี.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ