จังหวัดลำพูน เตรียมจัดตั้งสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง ( Community Quarantine )  และจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด ในชุมชน   ( Community Isolation ) ระดับอำเภอ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 226 ครั้ง

จังหวัดลำพูน เตรียมจัดตั้งสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง ( Community Quarantine )  และจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด ในชุมชน   ( Community Isolation ) ระดับอำเภอ

        ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( โควิด-19 ) เตรียมแผนจัดตั้ง สถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง ( Community Quarantine )  และจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด ในชุมชน   ( Community Isolation ) ระดับอำเภอ

        บ่ายวันนี้ ( 27 กรกฎาคม 2564 ) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน โดยมี นางสุภาพรรณ  หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ปลัดจังหวัดลำพูน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างเข้มข้น

            ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาการกำหนดสถานที่ ที่แต่ละอำเภอได้กำหนดให้เป็น สถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง  ( Community Quarantine ) และ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด ในชุมชน ( Community Isolation )  ระดับอำเภอ  การพิจารณามาตรการสำหรับกลุ่มอาชีพที่มีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดและเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน  พิจารณาการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน , พิจารณากลุ่มเป้าหมาย ให้การสุ่มตรวจหาเชื้อด้วย ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยตนเอง หรือ Antigen Test Kit ( ATK ) 

          เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดลำพูนจะดำเนินการใช้มาตรการตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนชาวลำพูนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และจะดำเนินการออกมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรการของส่วนกลางหรือ ศบค. รวมถึงได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

        นอกจากนี้ ยังมีมาตรการควบคุม ดูแล ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ได้แก่ ผู้ใช้แรงงานในภาคการเกษตร กลุ่มผู้ประกอบการภาคการเกษตร ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้ขับรถขนส่งพัสดุ สินค้า ให้ได้ลงทะเบียนจัดทำบันทึกประวัติการเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง และรับการตรวจหาเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระบาดในกลุ่มพ่อค้าเร่ และผู้ใช้แรงงานในภาคการเกษตร .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ