ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สั่งการทุกอำเภอตรวจคัดกรอง ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มเสี่ยงให้ลงทะเบียนและตรวจหาเชื้อโควิด ทุกราย หลังพบผู้ป่วยเพิ่มในพื้นที่ อำเภอลี้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 183 ครั้ง

            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนแถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 จังหวัดลำพูน วันที่ 28 ก. ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อ เพิ่มอีก 17 ราย  จากการสอบสวนโรคพบว่าติดเชื้อกันกลุ่มเครือญาติ  และการติดในกลุ่มผู้รับจ้างเก็บผลผลิตลำไย  โดยเน้นย้ำมาตรการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด  โดยสั่งการทุกอำเภอตรวจคัดกรอง ผู้ประกอบอาชีพกลุ่มเสี่ยง ( พ่อค้าหาบเร่ ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่ง แรงงานในภาคการเกษตร ผู้ประกอบการรับซื้อ ลำไย  มะม่วง และคนขับรถขนส่งสินค้า   )  ให้ลงทะเบียนและตรวจหาเชื้อโควิด ทุกราย  และ ขยายเวลาการปิดสถานศึกษาจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) จังหวัดลำพูน จัดการแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ   เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยนายแพทย์สุผล  ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และแพทย์หญิงภาวิณี   เอี่ยมจันทน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน  ร่วมแถลงข่าว ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยในวันนี้ ( 28 กรกฎาคม 2564 )  จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อ เพิ่ม 17 ราย รับมาจากต่างจังหวัดอีก 8 ราย ( ตามนโยบายรับคนลำพูนกลับบ้าน ) โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 28 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 537 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 6 ราย อยู่ระหว่างการรักษาใน รพ.ลำพูน 50 ราย รพ.ประจำอำเภอ 55 ราย รพ.สนาม 70 ราย รักษาหายแล้ว 356 ราย  ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้วิเคราะห์สาเหตุการติดเชื้อ พบว่าเกิดจากการดื่มน้ำแก้วเดียวกันของกลุ่มผู้ใช้แรงงานภาคการเกษตร และติดเชื้อกันในครอบครัว  จึงขอความร่วมมือ ผู้ใช้แรงงาน ให้พกกระบอกน้ำเป็นของตนเอง และเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ  

  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ได้กล่าวถึง สถานการณ์โควิด-19  ณ  ปัจจุบัน พื้นที่จังหวัดโดยรอบที่มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน มีมติว่า ไม่ยังสมควรที่จะเปิดสถานศึกษา โดยให้ปิดสถานศึกษาจนถึง  14  สิงหาคม 2564  จึงขอความร่วมมือ ผู้ปกครองจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการดูแลบุตร เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด - 19   ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในผู้ประกอบอาชีพกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัส และพบปะบุคคลเป็นจำนวนมาก และประชาชนที่เป็นบุคคลนอกพื้นที่จังหวัดลำพูน  อาทิ พ่อค้าเร่ จำหน่ายสลากกินแบ่ง แรงงานในภาคการเกษตร ผู้ประกอบการรับซื้อ ลำไย มะม่วง และคนขับรถขนส่งสินค้า   ต้องลงทะเบียนรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19  ทุก  7  วัน ภายใต้การกำกับดูแลของสาธารณสุขในพื้นที่แต่ละอำเภอ โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องสำรวจบุคคล ในพื้นที่ของตนให้เข้าลงทะเบียน ที่จุดนับพบประจำหมู่บ้าน พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อเพื่อรับสมุดรับรองผลการตรวจโควิด ( ATK Passport  ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ในพื้นที่

ด้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน กล่าวถึง แนวทางการเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการนัดประชาชนที่จองสิทธิฉีดวัคซีน ในแอปพลิเคชั่นไลน์ หมอพร้อม ตามนัดหมายเดิมจะต้องรับการฉีดวัคซีนในวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2564  โรงพยาบาลลำพูน ได้ขอเลื่อนนัดฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน โดยขอเป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  ในส่วนการฉีดวัคซีนให้สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์  นั้นผู้รับการฉีดวัคซีนจะต้องมีอายุครรภ์เป็นเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไป ( ตั้งครรภ์แล้ว 3 เดือน ) สามารถเดินทางไปลงทะเบียนแล้วขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด – 19  ที่โรงพยาบาลลำพูนได้ทันที .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ