ลำพูน มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 171 ครั้ง

นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง ในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วย รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งหัวช้าง สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอทุ่งหัวช้าง ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2564 ให้แก่ นางคำ หล้าลือ บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 10 บ้านป่าก่อ   ตำบลตะเคียนปม  อำเภอทุ่งหัวช้าง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากเหล่ากาชาดจังวัดลำพูน เป็นเงิน 30,000 บาท  โดยมี ปลัดอำเภอทุ่งหัวช้าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อสม.และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ