อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 128 ครั้ง

นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง ในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งหัวช้าง สมาชิกกิ่งเหล่ากาชาดอำเภอทุ่งหัวช้าง สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอทุ่งหัวช้าง ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากไร้ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ให้แก่ ด.ช.นิธิศ ปัญญา ระดับชั้น ป.3 ร.ร.บ้านดง , ด.ญ.อิงรภัสร์ ดุลยพัฒน์เมธี ระดับชั้น ป.4 ร.ร.เทศบาลทุ่งหัวช้าง, ด.ญ.ปลายฝน เชียงคำ ระดับชั้น ม.3 ร.ร.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม,  ด.ญ.อัมพร ยานัย ระดับชั้น ม.3 ร.ร.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม และ ด.ช.ชัยสิทธิ์ พะลึก ระดับชั้น ม.3 ร.ร.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

                ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท พร้อมทั้งมอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ชุดเครื่องเขียน และนม ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีปลัดอำเภอทุ่งหัวช้าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ร่วมกิจกรรม.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ