ลำพูนแบ่งคนลำพูนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดออกเป็น 4 กลุ่ม หากจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ด่านหน้าล่วงหน้า 1-2 วัน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 190 ครั้ง

วันนี้ (4 สิงหาคม 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ทา พร้อมด้วย นายแพทย์สาริกข์ พรหมมารัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน  ร่วมแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ของจังหวัดลำพูน ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในจังหวัดลำพูน จำนวน  7 ราย และรับผู้ป่วยมารักษาจากจังหวัดอื่น จำนวน 13 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 4 สิงหาคม 2564  สะสม 678 ราย  ยอดเสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 6 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 234 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 63 ราย  รพ.สนามเวียงยอง 101 ราย  รพ.สนามป่าซาง 13 ราย รพ.อื่นๆ 57 ราย รักษาหายแล้ว 438 ราย

                นายแพทย์สาริกข์ พรหมมารัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน  กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของจังหวัดลำพูนตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด 234 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ที่เข้ารับการักษาที่ รพ.ลำพูน 63 ราย  มีอาการอักเสบรุนแรง 10 ราย แต่ยังไม่มีรายใดที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพียงแต่ต้องให้เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ (Oxygen High Flow) ช่วยเสริม โดยรวมแล้วถือว่ามีอาการหนักแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต

                ในส่วนของขั้นตอนในการที่ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนที่อยู่ต่างจังหวัด จะขอเดินทางกลับมาในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม อาทิ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีผลการตรวจ RT-PCR เป็นผล Positive หรือผลบวก ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใดๆก็ตาม หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำพูนและจะขอเดินทางกลับเข้ามารักษาตัวเองในพื้นที่จังหวัดลำพูน ท่านต้องประสานงานเข้ามาทางช่องทาง “โครงการรับคนลำพูนกลับบ้าน” โดยทางเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทางจังหวัดลำพูนจะได้มีการเตรียมความพร้อม รวมไปถึงการนัดหมายให้ท่านเดินทางมายังจุดนัดหมายใด รวมไปถึงผู้ที่ติดตามและเดินทางมาร่วมกับท่านจะต้องเข้าพักที่ใดและทำการตรวจหาเชื้ออย่างไร ซึ่งหน่วยประสานงานจะเป็นในส่วนของทางสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.062-0437444 หรือ 062-0197187

                กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีผลการตรวจ Rapid Antigen test เป็นผล Positive แต่ท่านยังไม่สามารถหาที่ตรวจ RT-PCR ได้ สำหรับในกลุ่มนี้ หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำพูนและจะขอเดินทางกลับเข้ามารักษาตัวเองในพื้นที่จังหวัดลำพูน แต่ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์ในกลุ่มที่ 1 คือกลุ่ม “โครงการรับคนลำพูนกลับบ้าน” เพราะผลตรวจ RT-PCR ของท่านยังไม่มี ท่านต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในพื้นที่ที่ท่านจะมาพักอาศัยก่อน เพื่อจะได้ทำการนัดหมายในการรายงานตัวและรับตัวท่านเข้าพักที่ใดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในพื้นที่จะเข้าไปประเมินที่พักอาศัยของท่านว่าสามารถทำการกักตัวท่านได้หรือไม่ หากสถานที่ไม่เอื้ออำนวยทางเจ้าหน้าที่จะจัดหาที่พักให้ท่าน และต้องทำการตรวจ RT-PCR ให้มีผลอย่างชัดเจนจึงจะเข้าในกระบวนการรักษาต่อไป

                กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำพูนและจะขอเดินทางกลับเข้ามารักษาตัวเองในพื้นที่จังหวัดลำพูน ท่านต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในพื้นที่ที่ท่านจะมาพักอาศัยก่อนล่วงหน้า 1-2 วัน เพื่อจะได้ทำการนัดหมายในการรายงานตัวและรับตัวท่านเข้าพักที่ใดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในพื้นที่จะเข้าไปประเมินที่พักอาศัยของท่านว่าสามารถทำการกักตัวท่านได้หรือไม่ หากสถานที่ไม่เอื้ออำนวยทางเจ้าหน้าที่จะจัดหาที่พักให้ท่าน และต้องทำการ SWAB เพื่อยืนยันผลตรวจต่อไป

                สำหรับกลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตัวท่านเองและประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ท่านต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในพื้นที่ที่ท่านจะมาพักอาศัยก่อนล่วงหน้า 1-2 วัน ทางเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในแต่ละพื้นที่จะอธิบายให้ท่านทราบว่าท่านต้องปฏิบัติตัวเองอย่างไรต่อไป

                ทั้งนี้ ทุกกลุ่มที่ทางจังหวัดลำพูนได้จัดแบ่งกลุ่มไว้ หากท่านจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ท่านต้องลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลของตัวท่านเองใน Safe Lamphun เพื่อที่จังหวัดลำพูนจะได้มีข้อมูลของท่านปรากฎขึ้นในสารระบบของจังหวัดลำพูน และท่านต้องปฏิบัติตามมาตรและขั้นตอนต่างๆ ในการคัดกรอง เพื่อเป็นการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัด.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ