ผู้ว่าฯลำพูน  มอบเงินสนับสนุนให้แก่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องใน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 158 ครั้ง

                วันนี้ (10 สิงหาคม 2564 ) ที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน มอบเงินสนับสนุนให้แก่ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 โดยมีนายสมชาย  แจ่มทวีกุล  กำนันตำบลเวียงยอง นายกสมาคม กผญ.จ.ลำพูน เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนครั้งนี้

ด้วย ในวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย คือ “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานกำเนิด กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2453 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นกระทรวงมหาดไทย จึงได้ยกย่องคุณงามความดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการทำงาน และสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รวมถึงนำพาความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อให้เป็นไปตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความสำเร็จ.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ