เกษตรจังหวัดลำพูน รับส่งผลผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการรับส่งแลกเปลี่ยนมังคุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับลำไยพันธุ์ดอของกลุ่มแปลงใหญ่ ของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 2 ตัน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 139 ครั้ง

วานนี้ 11 สิงหาคม 2564 ที่ท่าอากาศยานกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่  นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  ร่วมรับส่งผลผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยอากาศยานของกองทัพอากาศ  ส่งผลผลิตทางการเกษตร จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี –จังหวัดลำพูนลำพูน  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดจากสถานการณ์ต่างๆ  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างมังคุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับลำไยของจังหวัดลำพูน จำนวน 2 ตัน

                นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน  เผยว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงกลาโหมได้หารือร่วมกันและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่าย และกระจายผลผลิตทางการเกษตร  ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในกรณีผลผลิตทางการเกษตรลันตลาดจากสถานการณ์ต่างๆ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอความอนุเคราะห์อากาศยานจากกองทัพอากาศ เพื่อกระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างมังคุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับลำไยของจังหวัดลำพูน โดยมีปริมาณผลผลิตที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าคุณภาพลำไยพันธุ์ดอของกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 2 ตัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ