จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 34/2564  เพื่อดำเนินการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 131 ครั้ง

วันนี้ (11 สิงหาคม 2564 ) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 34/2564 คณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน (ศบค.จ.ลพ) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ) โดยมี นายสุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน แพทย์หญิงภาวิณี  เอี่ยมจันทร์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างเข้มข้น 

สำหรับวาระการประชุม ประกอบด้วย  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพิจารณามาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน  การออกคําสั่งตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาปรับมาตรการตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 81/2564 พิจารณาการกำหนดสถานที่จัดตั้ง Community Quarantine และ Community Isolation ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พิจารณาแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อใน Community Quarantine แe Community Isolation พิจารณาอนุมัติการขอจัดทำสมุดประจำตัว LAMPHUN ATK Passport พิจารณาอนุญาตการนำบุคลากรจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม และพิจารณาอนุญาตให้บริษัทเอกชนจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าฉีดวัคซีนใน สถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน.

ด้านสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จำนวน 5 ราย โดยแบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 1 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 3 ราย โครงการรับคนลำพูนกลับบ้าน 1 ราย  ผู้ป่วยสะสม 814 ราย  รักษาหายแล้ว 566 ราย  อยู่ระหว่างการรักษา 240 ราย เสียชีวิตสะสม 8 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาลลำพูน 48 ราย  โรงพยาบาลสนาม สาขาเวียงยอง 86 ราย โรงพยาบาลสนาม สาขาป่าซาง 71 ราย และโรงพยาบาลอื่นๆ 35 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ