ผู้ว่าฯลำพูน เชิญชวนสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริม"ที่ว่างสร้างอาหาร" ปลูกผักเลี้ยงชีพ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

วันนี้ ( 14 สิงหาคม 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฟ้าทะลายโจร มินิคอส ปัตตานี เรดโอ๊ค เป็นต้น ตามกิจกรรม LAMPHUN GO GREEN ที่ว่างสร้างอาหาร ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านโฮ่งที่ 4 จังหวัดลำพูน

 

สำหรับ กิจกรรม LAMPHUN GO GREEN ในหัวข้อ " ที่ว่างสร้างอาหาร " ในวันนี้ สืบเนื่องจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำโดย ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกัน ของคู่สมรส ของผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมและประเทศชาติ ซึ่งได้จัดทำโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" และกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนต่างๆ เช่น การร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการร่วมลดปริมาณขยะ รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไขในอนาคต โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมตามกรอบแนวคิดและการขับเคลื่อนนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยดังกล่าว

 

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน/จึงได้จัดทำกิจกรรม LAMPHUN GO GREEN และได้ดำเนินการในเรื่อง "ที่ว่างสร้างอาหาร" เพื่อสานต่อแนวคิดตามโครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม " โดยการเริ่มต้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อที่จะเห็นผลในภาพใหญ่และให้เกิดประโยชน์ทั้งทาตรงและทางอ้อม ในฐานะผู้นำในภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำองค์กรท้องถิ่น ได้นำแนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเป็นต้นแบบ "ผู้นำต้องทำก่อน" ให้แก่บุคลากรในองค์กรและประชาชนในพื้นที เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ