ผู้ว่าฯลำพูน พร้อมนายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับใช้ดำรงชีวิต

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 124 ครั้ง

วันนี้ ( 14 สิงหาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลบ้านโฮ่ง และตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว จำนวน 2 รายด้วยกัน ได้แก่ นายกฤษชัย กันทะรัตน์ ผู้ป่วยนั่งรถเข็น ซึ่งประสับเหตุเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกกะทันหัน ทำให้มีเลือดคั่งในสมอง ไม่สามารถหายใจผ่านหลอดลมได้ จึงต้องเจาะคอเพื่อให้หายใจสะดวก และนางสาวสุนิสา นุภาเลา ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย การสื่อสารรับรู้น้อยลง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้มอบทันการศึกษา อุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภค ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ตามกองทุนพัฒนาเด็ก อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 2 ทุน อีกด้วย

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มีความห่วงใย จึงได้ดำเนินการประสานนายอำเภอในพื้นที่ ท้องถิ่น โรงพยาบาล รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข เข้าช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ผู้ป่วย ผู้พิการเหล่านี้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ