ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-1 9 เคลื่อนที่ " สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง รวมถึงหญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 174 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-1 9 เคลื่อนที่ " สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป   กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์  ในพื้นที่อำเภอเมือง

วันที่(19 สิงหาคม 2564) ที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  แพทย์หญิง ภาวิณี เอี่ยมจันทน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน  นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้  ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ประชาชน ชาวตำบลมะเขือแจ้ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19  พร้อมทั้ง เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ที่เข้ารับบริการ ว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แถมยังจะช่วยให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และปลอดภัยจากการการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย

                สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน 19 เคลื่อนที่ให้แก่ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 7กลุ่มโรค ผู้สูงอายุฯ และหญิงตั้งครรภ์  สามารถขอรับบริการบริการ ได้ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตั้งแต่ วันนี้ 19 - 27 สิงหาคม 2564  เวลา  08..00-15.00น  (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง )   โดยสามารถติดต่อสอบถามได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่

                ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลลำพูนได้กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-1 9 เคลื่อนที่ " สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม  ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป   กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์  วันพฤหัสบดีที่ 19 ส.ค.64 รพ.สต.มะเขือแจ้ ณ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้,  วันศุกร์ที่ 20 ส.ค.64 รพ.สต.อุโมงค์+หนองช้างคืน ณ สนามฟุตซอลเทศบาลอุโมงค์, วันจันทร์ที่ 23 ส.ค.64  รพ.สต. หนองหลุม+หนองหล่ม+บ้านกลาง+บ้านม้า ณ รพสต.หนองหลุมและศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีตำบลบ้านกลาง,   วันอังคารที่ 24 ส.ค.64  รพ.สต. ป่าซางน้อย+หนองหนาม+เหมืองจี้+ป่าห้า ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น,  วันพุธที่ 25 ส.ค.64  รพ.สต. ประตูป่า+ริมปิง+เหมืองง่า ณ รพ.สต.ประตูป่าและเทศบาลตำบลเหมืองง่า,  วันพฤหัสบดีที่ 26 ส.ค.64 รพ.สต.เวียงยอง+เทศบาลเมืองลำพูน  เทศบาลตำบลเวียงยอง  ณ  เทศบาลตำบลเวียงยองและ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม,  วันศุกร์ที่ 27 ส.ค.64 รพ.สต. ต้นธง+ สัมมะนะ ณ เทศบาลตำบลต้นธง  สามรถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลลำพูน โทร 053-569100 ต่อ 71004 ,71005.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ