กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีมอบเครื่องหมาย “ รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 217 ครั้ง

              วันนี้ (30 สิงหาคม 2564) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” ให้แก่ นางบำเพ็ญ เมืองมูล  พัฒนาการจังหวัดลำพูน  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ต่อบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน และเป็นเครื่องหมายเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต โดยมี นายกองเอก วรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน ( ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน )  เป็นประธานมอบ

 

              ว่าที่นายกองเอก ชาตรี กิตติธนดิตถ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน ( ปลัดจังหวัดลำพูน )  กล่าวว่า  กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมาย " รักษาดินแดนยิ่งชีพ " ขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

                ด้าน ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน ( ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน )  กล่าวว่า ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถือว่าได้รับเครื่องหมาย  "รักษาดินแดนยิ่งชีพ“ เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสา รักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติโดยเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยังชีพ” มีแบบและความหมายประกอบด้วย  อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  อันเป็นมหามงคลยิ่ง

                สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสา รักษาดินแดนและการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง และกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน แผ่นดินไทย" มาโดยตลอด ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

                รักษาดินแดนยังชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จักต้องรักษาดินแดน "แผ่นดินไทย" ยิงกว่าชีวิตของตน

                ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเอง และวงศ์ตระกูลต่อไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ