ผู้ว่าฯลำพูน มอบโล่รางวัลแปลงใหญ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 124 ครั้ง

                วันนี้ (30 สิงหาคม 2564) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลกลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานการมอบโล่รางวัลคัดเลือกแปลงใหญ่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มที่มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์ต่อสาธารณชน

                ด้วยสํานักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกแปลงใหญ่, ศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน และ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ตามนโยบาย ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่กลุ่มที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร กรรม มีพลังใจสร้างผลงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินการ ประกวดและตัดสินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

             ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติและประวัติ แก่ศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ที่ชนะการคัดเลือก ดังนี้  

1. แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 ประกอบด้วย  รางวัลชนะเลิศ  แปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ,  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 แปลงใหญ่ลำไย ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ , รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  แปลงใหญ่ข้าว ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

2. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564  ประกอบด้วย  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

3. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลตะเคียนปม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ