จังหวัดลำพูน ประกาศผลการประกวดหมู่บ้าน-ชุมชนต้นแบบ ตาม "โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่" ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 141 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ประกาศผลการประกวดหมู่บ้าน-ชุมชนต้นแบบ ตาม "โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่" ประจำปี 2564

 

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนได้จัดทำ "โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ "Clean LAMPHUN" ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2564 พร้อมทั้งได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามโคงการ "ลำพูนมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่" โดยให้อำเภอคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน/ชุมขน เข้าร่วมประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ จังหวัดลำพูนได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2564 ลงพื้นที่ เพื่อประเมินการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 - 16 สิงหาคม 2564 นั้น

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประเมินการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตาม "โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเยือนน่าอยู่" ประจำปี 2564 และได้ตัดสินผลการประกาดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตาม"โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่" ประจำปี 2564 เสร็จลิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประกวดฯ ดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านไร่น้อย หมู่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

                            และ บ้านป่าตึงงาม หมู่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ บ้านแพะต้นยางงาม หมู่ 11 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านห้วยแทง หมู่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง

รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านศาลาแม่ทา หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา

รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านลี้ หมู่ 6 ตำบลลี้ อำเภอลี้

รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง

รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ