รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เผย... “คลิกภูมิพลัส” จะมีการเปิดให้เริ่มจองในวันที่ 4 กันยายน 2564 หากประชาชนมีคุณสมบัติตามที่สาธารณสุขกำหนดไว้ 5 กลุ่ม ก็สามารถเข้าไปจองวัคซีนโควิด-19 ได้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 163 ครั้ง

วันนี้ (5 กันยายน 2564) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และนายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน  แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประจำวัน อาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564 ของจังหวัดลำพูน  ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ราย พบผู้ติดเชื้อจากมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 3 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –5 กันยายน 2564  สะสม 1,201 ราย ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 13 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 173 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 40 ราย  รพ.สนามเวียงยอง 43 ราย  รพ.สนามป่าซาง 43 ราย รพ.อื่นๆ 47 ราย และ รักษาหายแล้ว 1,015 ราย

                นายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการติดเชื้อโควิด-19 บริษัทแพนดอร่า ลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย จากมาตรการ Bubble and Seal ภายในสถานประกอบการ ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 245 ราย แบ่งเป็นพนักงาน 220 ราย และคนในครอบครัว/พนักงานบริษัทอื่น 25 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่า มาตรการ Bubble and Seal เป็นมาตรการที่ทางส่วนกลางได้กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถออกแบบที่จะทำการปกป้อง ป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 ได้ดี รวมถึงทำให้เศรษฐกิจของภาคแรงงานดำเนินการขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี โดยก่อนหน้าที่จะมีการจัดทำมาตรการ Bubble and Seal เป็นการตกลงกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเลือกรูปแบบมาตรการ Bubble and Seal ในการนำไปปฏิบัติภายในสถานประกอบการโรงงานนั่นๆ

                สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 มียอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 88,294 ราย คิดเป็น 54.55%  จากผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,848 คน  จากประชากรทั้งหมด 417,224 คน ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 88,294 ราย  เข็มที่ 2 จำนวน 39,308 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 2,951 ราย  ในส่วนของการจองวัคซีนโควิด-19 ผ่านคลิกภูมิลำพูน ประชาชนสามารถลงทะเบียนการจองวัคซีนโควิด-19 ผ่านคลิกภูมิลำพูนได้ตลอดเวลา  ซึ่งในตอนนี้ที่กำลังดำเนินการฉีดอยู่จะเป็นกลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนโควิด-19ไปแล้ว จำนวน 1,930 ราย คิดเป็น 59.22% และรอฉีด 1,329 ราย คิดเป็น 40.78%  ในส่วนของกลุ่นที่มีอายุ 18-59 ปี มีคนลงทะเบียนผ่านคลิกภูมิลำพูนแล้ว  20,657 ราย  รอฉีด 14,152 ราย ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลัก แต่อย่างไรก็ตามจะมีบางส่วน ประมาณ 6,000 กว่ารายที่ได้รับการฉีดผ่าน คลิกภูมิลำพูนในกลุ่ม 18-59 ปี เพราะช่วงก่อนหน้านี้มีโครงการที่เป็นการกระตุ้นยอดการฉีดวัคซีนโดยการที่ให้คนที่มีอายุไม่มากพาผู้สูงอายุเดินทางมาฉีดก็เป็นตัวเลขประมาณ 6,000 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำให้คนที่มีอายุ 18-59 ปี ได้รับการฉีดด้วยเช่นกัน ส่วน “คลิกภูมิพลัส” จะมีการเปิดให้เริ่มจองในวันที่ 4 กันยายน 2564 หากประชาชนมีคุณสมบัติตามที่สาธารณสุขกำหนดไว้ 5 กลุ่ม อาทิ  กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์  กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป  กลุ่มครูเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก็สามารถเข้าไปจองวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ “คลิกภูมิพลัส” หรือสามารถติดต่อจองการฉีดวัคซีนได้ที่ อสม. ในพื้นที่  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ