จังหวัดลำพูน มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน โครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินของตนเอง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 118 ครั้ง

วันศุกร์ที่ (10 กันยายน 2564) ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านดอยสารภี ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" และได้ลงพื้นที่ไปมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนตามบ้านเรือน เพื่อแสดงความยินดีกับประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดินในครั้งนี้อีกด้วย โดยมี นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา  นางสาวผ่องพรรณ นาเอก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน  นายภูวดล แก้วมีแสง ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

                นางสาวผ่องพรรณ นาเอก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" โดยวิธีเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงราย ซึ่งได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เป็นอย่างดี ในวันนี้เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินในท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 60 ราย รวมทั้งสิ้น 25 แปลง

                นายภูวดล แก้วมีแสง ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงราย กล่าวว่า กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" รับผิดชอบดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-เชียงราย โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ 4 สายสำรวจ จังหวัดลำพูน 2 สายสำรวจ และจังหวัดเชียงราย 2 สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย โดยในท้องที่จังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการในอำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน

                ด้าน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดลำพูน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน โดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งขณะนี้มีโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแล้วเสร็จ พร้อมที่จะมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแล้ว ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโฉนดที่ดินทุกท่าน และขอเรียนว่าโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิที่มีความสำคัญมาก มีประโยชน์ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งนับวันที่ดินจะหายากขึ้นและมีราคาสูง ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชน

ได้หวงแหนที่ดินของตน อย่านำไปจำหน่ายจ่ายโอน โดยไม่จำเป็น อีกทั้งขอให้รักษาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิที่สำคัญไว้ให้ดี อย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวง เอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์ หรือหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประการใด ท่านสามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินได้ทุกแห่ง.

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ