รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เผย..จังหวัดลำพูนพบป่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่รายใหม่ 18 ราย พบผู้ติดเชื้อจากมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 12 ราย รับมาจากต่างจังหวัด 1 ราย รวมทั้งหมด 31 ราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 134 ครั้ง

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เผย...จังหวัดลำพูนพบป่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่รายใหม่ 12 ราย  พบผู้ติดเชื้อจากมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 12 ราย รับมาจากต่างจังหวัด 1 ราย  รวมทั้งหมด 31 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 463 ราย  และ รักษาหายแล้ว 1,145 ราย

วันนี้ (14 กันยายน 2564) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประจำวัน พุธ ที่ 14 กันยายน 2564 ของจังหวัดลำพูน  ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19  รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 18 ราย พบผู้ติดเชื้อจากมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 12 ราย รับมารักษาจากต่างจังหวัด 1 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –15 กันยายน 2564  สะสม 1,621 ราย ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 13 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 463 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 73 ราย  รพ.สนามเวียงยอง 121 ราย  รพ.สนามป่าซาง 68 ราย รพ.อื่นๆ 90 ราย และ รักษาหายแล้ว 1,145 ราย

                รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับประเด็นสำคัญในการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนส่วนใหญ่ในผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดขึ้นวันนี้ เกิดจากการติดเชื้อในโรงงานอบลำไย ซึ่งมีลักษณะงานที่มีความใกล้ชิดกัน มีการร่วมกันคัดแยกลำไยและมีระบบการไหลเวียนอากาศที่ใกล้ชิดกัน  การติดเชื้อในครอบครัว ซึ่งมีการกักตัวที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่สวมหน้ากากอานามัยและทานอาหารร่วมกัน การติดเชื้อในขณะทำงานโดยไม่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการพูดคุยกันหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น และที่สำคัญที่สุดที่มีการติดเชื้อโควิด-19 บ่อยครั้งคือการรวมกลุ่มกันจัดงานสังสรรค์ ดื่มสุราจนมีอาการขาดสติและเกิดการไม่ระมัดระวังตนเองในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

                ในส่วนของมาตรการในการแก้ปัญหาการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจจะ ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการ DMHTT อย่างเข้มงวด ที่สำคัญที่สุดควรมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยแม้จะอยู่กับคนในครอบครัว จะต้องงดกิจกรรมการสังสรรค์ การรวมกลุ่มและการดื่มน้ำในกระติกเดียวกัน ในที่ผ่านมาจังหวัดลำพูนมีมาตรการในการเฝ้าระวังคนกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ควบคุม โดยให้ผู้ที่จะเดินทางกลับมาในพื้นที่จังหวัดลำพูนต้องลงทะเบียนในแอป Safe Lamphun ทั้งนี้ได้มีการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนให้มีการสังเกตอาการเจ็บป่วยของตนเองหรือเมื่อมีอาการคล้ายไข้หวัดให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาล เพื่อทำการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทันที  สำหรับการ Self Quarantine หรือการ Home Quarantine จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ทางสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งคัดและมีคุณภาพให้มากที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันการกระกายเชื้อโควิด-19 ออกสู่ชุมชน  จังหวัดลำพูนมีการสุ่มตรวจคัดกรองในกลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น ขับรถขนส่ง คนงานเก็บลำไย ในสถานประกอบการ ตลาดและพนักงานปั้มน้ำมัน ด้วยชุดตรวจ ATK มีการฉีดวัคซีนโควิด-19ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสำคัญให้ครอบคลุมให้มากที่สุด  มีการจัดทำระบบรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตามโครงการรับคนลำพูนกลับบ้าน รวมถึงได้มีการสื่อสารมาตรการสำคัญของจังหวัดให้ประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง

                สำหรับ สถานการณ์เตียงในการรองรับของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำพูน (ข้อมูลวันที่ 15 กันยายน 2564) จังหวัดลำพูนมีเตียงผู้ป่วยในส่วนของภาครัฐ มีจำนวน  401 เตียง ใช้ไปแล้ว 274 เตียง คิดเป็นร้อยละ 68.33%  ยังมีเตียงว่างอยู่ 127 เตียง คิดเป็น  31.67% เตียงผู้ป่วยในส่วนของภาคเอกชน มีเตียงทั้งหมด 86 เตียง  ใช้เตียงไปแล้ว 80 เตียง คิดเป็น 93.02.% ยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้อีก 6 เตียง คิดเป็น 6.98 %

                สำหรับการรายงานการฉีดวัคซีนโควิด-15 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 จังหวัดลำพูนได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19สะสม 105,546 ราย คิดเป็น 65.20%  ของผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการซีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน คิดเป็น 25.30% ของประชากรทั้งหมด 417,224 คน  และได้ฉัดเข็มที่ 1 จำนวน 105,546 ราย  เข็มที่ 2 จำนวน 53,889 ราย และเข็มที่ 3  3,117 ราย.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ