ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เน้นย้ำ..ประชาชนควรปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด แม้ประเทศมีมาตรการผ่อนคลาย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 121 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เน้นย้ำ..ประชาชนควรปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด แม้ประเทศมีมาตรการผ่อนคลาย หากสถานศึกษาใดพร้อมเปิดการเรียนการสอน สามารถเสนอผ่านศึกษาธิการจังหวัดมายังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนได้ทันที

                วันนี้ (14 กันยายน 2564) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประจำวัน พุธ ที่ 14 กันยายน 2564 ของจังหวัดลำพูน  ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19  รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 18 ราย พบผู้ติดเชื้อจากมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 12 ราย รับมารักษาจากต่างจังหวัด 1 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –15 กันยายน 2564  สะสม 1,621 ราย ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 13 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 463 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 73 ราย  รพ.สนามเวียงยอง 121 ราย  รพ.สนามป่าซาง 68 ราย รพ.อื่นๆ 90 ราย และ รักษาหายแล้ว 1,145 ราย

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 31 รายในวันนี้ เป็นการติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 18 ราย พบผู้ติดเชื้อจากมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 12 ราย  ในส่วนของการติดเชื้อภายในจังหวัดนั้นค่อนข้างมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขในช่วงที่ผ่านมา โดยมาตรการต่างๆของทางรัฐบาลหรือของทางจังหวัดลำพูน หรือแนวทางการเปิดประเทศ อาจจะทำให้ท่านคิดว่าขณะนี้มีการผ่อนคลายในหลายมาตรการ จึงทำให้การระมัดระวังในการป้องกันตนเองของประชาชนในมาตรการ DMHTT ค่อนข้างผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัด ในทางตรงกันข้ามแล้วในการผ่านคลายมาตรการในการเปิดประเทศ เป็นการที่จะให้เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนเดินต่อไปของรัฐบาลนั้น  ประชาชนทุกคนควรยิ่งต้องมีการปฏิบัติในมาตรการ DMHTT ในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัว และการป้องกันคนในหมู่บ้านและชุมชน ต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยิ่งจะต้องมีการปฏิบัติเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพราะหากว่าเรามีการเปิดประเทศ แล้วเรามีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้ว แล้วประชาชนมีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ก็จะทำให้มาตรการผ่อนคลาย มาตรการการเปิดประเทศ หรือมาตรการต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไป อาจจะมีการสะดุจและหยุดลงได้  เพราะฉะนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

                ในส่วนของการเปิดสถานบันการศึกษา จากการประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้มีมติให้สถานศึกษา สถาบันการศึกษา โรงเรียน ให้พิจารณาในแบบประเมินแล้วเห็นว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ ก็สามารถให้มีการนำเสนอคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่และกรรมการบริหารสถานศึกษานั้นๆ ให้พิจารณาร่วมกันว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนหรือไม่ สามารถมีมาตรการในการป้องกันในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างเพียงพอหรือไม่ รวมถึงบริบทของหมู่บ้าน ชุมชน และสังคมโดยรอบว่ามีความพร้อมหรือไม่ และจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ปกครองว่ามีความพร้อมในการที่จะให้เด็กนักเรียนเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นหรือไม่   เมื่อได้มีการประเมินข้อมูลทั้งหมด มีการเตรียมการทั้งหมดแล้ว ก็จะต้องเสนอผ่านศึกษาธิการจังหวัดมาที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน จากนั้นคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนจะได้มีการพิจารณาในการเปิดสถานศึกษาหรือโรงเรียนในแต่ละแห่งเป็นรายกรณีไป  ทั้งนี้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีการขอให้เปิดการเรียนการสอนแบบปกติแล้วนั้น แต่ละช่วงเวลาจะต้องมีการสนับสนุนให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่น้อยกว่า 50% ของบุคลากรทางการศึกษาแต่ละแห่ง  และหากรัฐบาลมีการสนับสนุนในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ทางโรงเรียนจะต้องสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ในระหว่าการเปิดการเรียนการสอนจะต้องมีการป้านเชื้อในชุดตรวจ ATK ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และหากมีความผิดปกติ มีบุคลากรทางการศึกษา ครู หรือเด็กนักเรียนมีอาการป่วย ทางโรงเรียนจะต้องมีมาตรการในการแยกผู้ป่วยออกมาจากโรงเรียนและดำเนินการแจ้งให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอกเวลา โดยจะต้องมีมาตรการในการแก้ไขโดยทันที.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ