สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 736 ครั้ง

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างเครือข่ายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ

ด้วยพระปณิธานที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเจริญรอย ตามเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลทุกข์ของพสกนิกรประชาชนชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมี ให้ได้รับความผาสุก ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และ ทรงมีพระประสงค์ให้ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และสัตวแพทย์ ควรมีบทบาทในการช่วยดำเนินการกิจกรรม “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ในการให้ความสำคัญในการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมทั้งการให้ความรู้และการดูแลสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อลดการกระจายของโรคโดยการทำวัคซีน การจัดหาและจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดให้มีที่อยู่อาศัย ควบคุมประชากรสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในเขตชุมชน ที่สาธารณะ ที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้ ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการดูแลและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินจัดกิจกรรม “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการดูแล สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อลดการกระจายของโรค มีความตระหนักถึงความสำคัญ สนับสนุนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ในการดูแลและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน การเลี้ยงดู สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมให้ถูกวิธี และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมทั้งให้ประชาชนเกิดความรักและความเมตตาต่อสัตว์อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : สุพิน จินดาหลวง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ