นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลำพูน เผย..ลำพูนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 21 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,346 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 386 ราย รักษาหายแล้ว 1,942 ราย มีผู

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

                วันนี้ (8 ตุลาคม 2564) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายแพทย์นิมิตร  อินปั๋นแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลำพูน แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประจำวันที่  8 ตุลาคม 2564 ของจังหวัดลำพูน ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 21 ราย มาจากต่างจังหวัด จำนวน  2  ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 7 ตุลาคม 2564 สะสม 2,346 ราย ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 18 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 386 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 72  ราย รพ.สนามเวียงยอง 135 ราย รพ.สนามป่าซาง 53 ราย รพ.อื่นๆ 126 ราย และรักษาหายแล้ว 1,942 ราย
                นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลำพูน  กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-15 ข้อมูล ณ วันที่ 7  ตุลาคม  2564 จังหวัดลำพูนได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19สะสม 178,393 ราย คิดเป็น 110.20% ของผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการซีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน คิดเป็น 42.76% ของประชากรทั้งหมด 417,224 คน และได้ฉัดเข็มที่ 1 จำนวน 178,393 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 105,169 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 3,905 ราย
                สำหรับสถานการณ์เตียงในการรองรับของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำพูน (ข้อมูลวันที่ 8 ตุลาคม  2564) จังหวัดลำพูนมีเตียงผู้ป่วยในส่วนของภาครัฐ มีจำนวน 499  เตียง ใช้ไปแล้ว 360  เตียง คิดเป็นร้อยละ 72.14% ยังมีเตียงว่างอยู่ 139 เตียง คิดเป็น 27.86% เตียงผู้ป่วยในส่วนของภาคเอกชน มีเตียงทั้งหมด 142 เตียง ใช้เตียงไปแล้ว 31 เตียง คิดเป็น 21.83% ยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้อีก 111 เตียง คิดเป็น 78.17 %

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ