บรรยากาศการเปิดรับสมัครนายก อบต.และสมาชิด อบต. ที่ลำพูน คึกคัก ทุกแห่งดำเนินงานภายใต้มาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

บรรยากาศของการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และสมาชิกฯ วันแรก (11 ตุลาคม 2564) ที่จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างคึกคัก โดยทุก อบต. ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 หรือโควิด-19 และมาตรการ DMHTTA  อย่างเคร่งครัด

สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และสมาชิกฯ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดลำพูน ซึ่งจังหวัดลำพูน มีองค์การบริหารส่วนตำบล 17 แห่ง แบ่งเป็น อำเภอเมืองลำพูน 1 แห่ง อำเภอแม่ทา 1 แห่ง อำเภอบ้านธิ  1 แห่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง 3 แห่ง อำเภอลี้ 3 แห่ง  อำเภอป่าซาง 4 แห่ง และอำเภอบ้านโฮ่ง 4 แห่ง

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำพูนทุกท่าน เช้าคูหา เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ ตั้งแต่เวลา 08.00- 17.00 น.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ