ลำพูนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 24 ราย ติดเชื้อภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 14 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,440 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 302 ราย รักษาหายแล้ว 2,101 ราย มีผู้เสียชีวิตรวม 21 ราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 90 ครั้ง

วันนี้ (14 ตุลาคม 2564) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  มอบหมายให้  นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกันแถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 14 ราย  รับผู้ป่วยมาจากต่างจังหวัดจำนวน 10 ราย  รวมผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ทั้งหมด 24 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –14 ตุลาคม 2564  สะสม 2,440 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 86 ปี ซึ่งมีโรคประจำตัวด้วยโรคความดันโลหิตสูง  ทำให้ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 21 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 302 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 70 ราย  รพ.สนามเวียงยอง 97 ราย  รพ.สนามป่าซาง 41 ราย รพ.อื่นๆ 94 ราย และ รักษาหายแล้ว 2,101 ราย

                สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-15 ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 จังหวัดลำพูนได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19สะสม 194,942 ราย คิดเป็น 115.89%  ของผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการซีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 161,875 คน คิดเป็น 44.96% ของประชากรทั้งหมด 417,224 คน  และได้ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้วจำนวน 194,942 ราย  เข็มที่ 2 จำนวน 119,858 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 4,062 ราย

            ด้านสถานการณ์เตียงในการรองรับของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำพูน (ข้อมูลวันที่ 41 ตุลาคม 2564) จังหวัดลำพูนมีเตียงผู้ป่วยในส่วนของภาครัฐ มีจำนวน  499 เตียง ใช้ไปแล้ว 257 เตียง คิดเป็นร้อยละ 51.50%  ยังมีเตียงว่างอยู่ 242 เตียง คิดเป็น  48.50%   เตียงผู้ป่วยในส่วนของภาคเอกชน มีเตียงทั้งหมด 142 เตียง  ใช้เตียงไปแล้ว 45 เตียง คิดเป็น 31.69% ยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้อีก 99 เตียง คิดเป็น 68.31 %

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ