จังหวัดลำพูน ประชุมหารือมาตรการแนวทางป้องกันโควิด-19 เตรียมพร้อมรับมือ การเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน นี้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 102 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ประชุมหารือมาตรการแนวทางป้องกันโควิด-19 เตรียมพร้อมรับมือ การเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน นี้

 

วันนี้ (15 ตุลาคม 2564) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมและเข้มข้น

          ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ การรายงานความคืบหน้ากรณีการจัดกิจกรรม LAMPHUN GOLF SANDBOX , การกำหนดมาตรการ Covid Free Distric , Covid Free area และ Covid Free Setting ในพื้นที่จังหวัดลำพูน , การดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ในกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในจังหวัดลำพูน

          ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำถึงการเปิดประเทศตามแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ให้ประชาชนมีความเข้มงวดต่อการปฏิบัติตามมาตรการของประเทศและจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 101/2564 โดยให้ผู้ที่เดินทางมาจาก กลับจาก หรือร่วมเดินทางมาจาก จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้กักตัว 14 วัน ยกเว้น

1. กรณีได้รับวัคซีนแล้ว และมีผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK และมีผลตรวจเป็นลบ

2. ผู้ที่เคยป่วยโควิด-19 แล้วรักษาหายไม่เกิน 3 เดือน นับจากการรักษาสิ้นสุดลง และมีใบรับรองแพทย์

3. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วผ่านการกักตัว ณ สถานที่ราชการกำหนดและมีการ Seal Route

ไม่ต้องกักตัวและให้ดูแลตัวเอง 14 วัน และดำเนินการดังนี้

1. ให้แจ้งข้อมูลการเดินทางต่อเจ้าบ้าน หรือเจ้าของสถานที่พำนัก ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดลำพูน อย่างน้อย 1 วัน และให้เจ้าบ้าน หรือเจ้าของสถานที่นั้นๆ แจ้งข้อมูลการเดินทางดังกล่าว ต่อพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่โดยเร็ว

2. ให้ลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางในระบบ Safe Lamphun

3. เมื่อเดินทางถึงหมู่บ้านชุมชน หรือสถานที่พำนัก ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ณ จุดนัดพบ หรือจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนเข้าบ้านหรือสถานที่พำนัก

4. ให้ผู้ที่เดินทางยื่นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเอกสารรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ที่มีอายุไม่เกิน 3 วัน และต้องไม่พบเชื้อ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ