ผู้ว่าฯ ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการก้อแซนด์บอกช์ อำเภอลี้ มุ่งเน้นแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 ด้าน สู่ความยั่งยืน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ   เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้า การขับเคลื่อนโครงการก้อแซนด์บอกช์  ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 ด้าน ชุมชนบ้านก้อ  อำเภอลี้   ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ , การส่งเสริมการเกษตร , การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ , การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5  , การแก้ไขปัญหาการถือครองเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน , และการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่พี่น้องประชาชนในชุมชน ด้านการ โดยมีนายบุญส่ง ไชยมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทน์โอภาส นายอำเภอลี้  ส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง   ร่วมประชุม

ทั้งนี้ ได้รับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค  ปัจจุบันมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยทุกภาคส่วนได้บูรณาการ ร่วมศึกษาความต้องการ เพิ่มเติม  และที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินทำกินที่ยังไม่โฉนด  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ ความเป็นอยู่ สู่ความยั่งยืน  รวมถึงการแก้ไขปัญหาเพื่อการลดการเผาป่าอันเป็นสาเหตุ ของการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์  เขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง และการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีการรณรงค์ลดการเผาป่า การจัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างจิตสำนึกในการหวงแหนผืนป่า อย่างต่อเนื่อง   พร้อมติดตามการดำเนินการรณรงค์การฉีดวัคซีพนโควิด19 ในพื้นที่อำเภอก้อ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มหมู่ ในพื้นที่ชุมชน อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ