จ.ลำพูน พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่เพิ่ม 17 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 1 ราย  ด้านโรงพยาบาลลำพูน  ได้เร่งฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 79 ครั้ง

                 จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 17 ราย และมีผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 1 ราย  ด้านโรงพยาบาลลำพูน ได้เร่งฉีดวัคซีนให้แก่บุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 18 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2564  และ 25 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2564  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลำพูน หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5356 - 9100 

                วันที่ 19 ตุลาคม  2564 ที่ศาลาประชาคม  ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน   ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด - 19 )  จังหวัดลำพูน จัดการแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด - 19 โดยมีนายแพทย์สุกิจ  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  และนายแพทย์เจตน์  วังแจ่ม  นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงสถานการณ์ โดยในวันที่  19 ตุลาคม 2564  พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เพิ่ม  17  ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 1 ราย  โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน  –  18 ตุลาคม 2564 ( เวลา 16.00 น. )  มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น  2,553  ราย ยอดเสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่  22  ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 302 ราย รักษาหายแล้ว 2,229 ราย

ด้านผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  เผยถึงการเร่งฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้แก่บุคคลทั่วไป  ซึ่งโรงพยาบาลลำพูน ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2564 และ 25 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2564 โดยเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรก   จำนวน 1,200 ราย  โดยจะฉีดให้คนไทย 800 ราย ต่อวัน และแรงงานต่างด้าว 400 ราย  ต่อวัน  โดยผู้ที่จะรับการฉีดวัคซีน และนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5356-9100

นอกจากนี้ ยังมีการจัดหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่สำหรับประชาชาชน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต )  ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน โดยจะฉีดให้ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 – 59 ปี  และกลุ่ม 608   วันละ 500 ราย  โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สถานที่ฉีดวัคซีน คือ เทศบาลเมืองลำพูน  วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป้น  วันที่ 21 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง  วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ฉีดบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์  วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สถานที่ฉีด บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองง่า และวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ฉีดวัคซีนที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ