ผู้ว่าฯลำพูน เน้นย้ำการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 44 ครั้ง

วันนี้ ( 20 ตุลาคม 2564 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยได้มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เมื่อหากมีการกระทำผิดและตรวจสอบว่ามีมูลความผิดจริง ต้องลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ การดำเนินงานต่างๆ ต้องมุ่งแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ