ลำพูน จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเลียบทางรถไฟ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของเมืองลำพูน เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 197 ครั้ง

วันที่(21 ตุลาคม 2564) ที่บริเวณลานด้านหน้าสถานีรถไฟลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเลียบทางรถไฟ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมี นายรุ่งโรจน์  สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

                ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่จังหวัดลำพูนได้ดำเนิน “โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” พ.ศ.2564 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของเมืองลำพูน เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของชาวลำพูนทุกคนและผู้ที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดลำพูน ในปี 2564-2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มีแนวทางและนโยบายที่จะดำเนิน “โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่”ต่อเนื่องต่อไป ประกอบกับรัฐบาลมีแนวนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

                โอกาสนี้จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบลเหมืองง่า เทศบาลตำบลป่าสัก เทศบาลตำบลเวียงยองและเทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเลียบทางรถไฟ เป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งถือเป็นการเริ่มต้นการจัดกิจกรรมตาม “โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทุกอำเภอและทุกพื้นที่ในจังหวัดลำพูนก็ได้ดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

                สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้กำหนดกิจกรรมตัดหญ้าและเก็บขยะริมทางถนนเลียบทางรถไฟทั้งสองฝั่ง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่แยกดอยติ ไปจนถึงรอยต่อของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ความเขตของ อปท.แต่ละแห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์รวมกว่า 520 คน

                ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเลียบทางรถไฟ ตาม “โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการเตรียมความพร้อม เตรียมบ้าน เตรียมเมืองให้สะอาด สวยงาม ให้สมกับที่จังหวัดลำพูนเราได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจังหวัดสะอาด 4 ปีซ้อน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนในช่วงนี้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เริ่มที่จะคลี่คลายลง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวันนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมกันดำเนินงานจนสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และในโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) ด้วย .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ