จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) เรื่อง Resilient & Recovery Cities : ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด-19 (ผ่านระบบออนไลน์)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 99 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) เรื่อง Resilient & Recovery Cities : ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด-19 (ผ่านระบบออนไลน์)

 

นายณรงค์ ทาอุปรงค์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ. 2564 (World Town Planning Day) เรื่อง Resilient & Recovery Cities : ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด-19 (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการวางผังเมืองและฟื้นฟูเมือง เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการผังเมืองของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข ส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Plan) เรื่อง Resilient & Recovery Cities : ขับเคลื่อนเมือง สู่ความสุข ในยุคโควิด-19 (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยการสแกน OR Code เพื่อลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-525012 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ