จังหวัดลำพูนพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ลดลง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H –T –T - A อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 79 ครั้ง

                จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่เพิ่ม 5 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด 7 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังเน้นย้ำ ขอความร่วมมือจากประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ  D – M – H – T – T - A และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัด  เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด - 19   

วันที่ 21 ตุลาคม  2564 ที่ศาลาประชาคม  ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน   ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( โควิด - 19 )  จังหวัดลำพูน  จัดการแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด - 19  โดยมีนายวรยุทธ   เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยนายแพทย์เผ่าพงศ์   สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้  ร่วมแถลง  โดยในวันที่  21 ตุลาคม 2564  จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เพิ่ม  5  ราย  เดินทางมาจากต่างจังหวัด  7  ราย  รวมมีผู้ติดเชื้อ 12 ราย  มีผู้เสียชีวิต เพิ่ม 1 ราย  โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน  –  20 ตุลาคม 2564  ( เวลา 16.00 น. )  มีผู้ป่วยยืนยันสะสม  2,581  ราย  เสียชีวิตสะสม  23  ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว  288  ราย  รักษาหายแล้ว 2,270 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า  ถึงแม้ว่าในวันนี้จังหวัดลำพูนมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ  D – M – H – T – T - A  ของกระทรวงสาธารณสุข  อาทิ การเว้นระยะห่าง  ล้างมือบ่อยครั้ง  สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากที่พักอาศัย  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย อย่างสม่ำเสมอ ใช้ชุดตรวจหาเชื้อ ATK เมื่อทราบว่ามีความเสี่ยง และลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ เมื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ  เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ และลดโอกาสการรับเชื้อ   พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัด   ส่วนการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน ( Cluster ) ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง  เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มข้น  ซึ่งประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ต่างให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี และขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและครอบครัว

ด้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้  เผยว่า  ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ โรงพยาบาลลำพูน ได้เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน  อย่างต่อเนื่อง โดยจัดหน่วยบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองลำพูน โดยในวันที่ 21 ตุลาคม   ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง  วันที่ 25 ตุลาคม   ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์  วันที่ 26 ตุลาคม   ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองง่า   และวันที่ 28 ตุลาคม  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก  สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน  โรงพยาบาลลำพูนจะฉีดให้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564  ที่โรงเรียนจักรคำคณาทร  วันที่ 26 ตุลาคม  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน  และ วันที่ 27 ตุลาคม  ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม  เป็นการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกร  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  โรงเรียนสันเทศบาลสันป่ายางหน่อม  และโรงเรียนมงคลวิทยา  ทั้งนี้โรงพยาบาลลำพูนยังเปิดให้บริการฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนกลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 - 59 ปี ส่วนในพื้นที่อำเภอลี้ จะให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ ระหว่าง วันที่ 26 -  29 ตุลาคม 2564  .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ