สถานการณ์ ผู้ติดเชื้อโควิด -19  ในจังหวัดลำพูน มีจำนวนลดลง  ซึ่งภาครัฐยังขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H –T –T - A อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 119 ครั้ง

                จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19  เพิ่ม 4 ราย  ซึ่งจังหวัดลำพูนยังเน้นย้ำ ขอความร่วมมือจากประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ  D – M – H – T – T - A  เมื่อเดินทางออกจากที่พักอาศัย และรับการฉีดวัคซีน เพื่อลดความรุนแรงของเชื้อ และลดอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิต และเตรียมความพร้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศ ของรัฐบาล    

                 วันที่ 22  ตุลาคม  2564 ที่ศาลาประชาคม  ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน   ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( โควิด - 19 )  จังหวัดลำพูน  จัดการแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด - 19  โดยมีนายบุญส่ง   ไชยมณี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยนายแพทย์สาริกข์  พรหมมารัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน  ร่วมแถลง  โดยในวันที่  22 ตุลาคม 2564  จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เพิ่ม  1  ราย  เดินทางมาจากต่างจังหวัด  3  ราย  รวมมีผู้ติดเชื้อ 4  ราย  มีผู้เสียชีวิต เพิ่ม 1 ราย  โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน  –  22  ตุลาคม 2564  ( เวลา 16.00 น. )  มีผู้ป่วยยืนยันสะสม  2,585  ราย  เสียชีวิตสะสม  23  ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว  292  ราย  รักษาหายแล้ว 2,270 ราย

                หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า   ในวันนี้จังหวัดลำพูนมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง แต่จังหวัดลำพูนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ  D – M – H – T – T - A  ของกระทรวงสาธารณสุข  อาทิ การเว้นระยะห่าง  ล้างมือบ่อยครั้ง  สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากที่พักอาศัย  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย อย่างสม่ำเสมอ ใช้ชุดตรวจหาเชื้อ ATK เมื่อทราบว่ามีความเสี่ยง และลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ เมื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ  เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ และลดโอกาสการรับเชื้อ   พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง  ครอบครัว และเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับ นโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล   

               ด้านนายแพทย์สาริกข์  ได้กล่าวถึง สถานการณ์ ของเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด ในสถานพยาบาลภาครัฐของจังหวัดลำพูน ยังมีเตียงอย่างเพียงพอ  โดยมีเตียงว่าง 257 เตียง คิดเป็นร้อยละ 54 จากจำนวนเตียงทั้งหมด 469 เตียง ส่วนสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดลำพูน ยังมีเตียงว่าง 55 เตียง คิดเป็นร้อยละ 38 จากจำนวนเตียงทั้งหมด 142 เตียง  ส่วนเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก มีผู้ป่วยครองเตียงอยู่เกินร้อยละ 50  จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อลดความรุนแรงของเชื้อ  ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ โรงพยาบาลลำพูน ได้เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน  อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 จะฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย 1,200 ราย ต่อวัน แบ่งเป็น ให้ประชาชนทั่วไป  800  รายต่อวัน ฉีดให้แรงงานข้ามชาติ 400 ราย ต่อวัน  

                 นอกจากนี้ ยังมีการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองลำพูน โดยใน วันที่ 25 ตุลาคม   ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์  วันที่ 26 ตุลาคม   ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองง่า   และวันที่ 28 ตุลาคม  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก  สำหรับกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน  โรงพยาบาลลำพูนจะฉีดให้ในวันที่ 25 ตุลาคม   ที่โรงเรียนจักรคำคณาทร  วันที่ 26 ตุลาคม  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน  และ วันที่ 27 ตุลาคม  ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม  เป็นการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกร  โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  โรงเรียนสันเทศบาลสันป่ายางหน่อม  และโรงเรียนมงคลวิทยา     .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ