กรมควบคุมมลพิษ เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ให้ร่วมบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ ด้วย แอปพลิเคชั่น ( Burn Check )

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 63 ครั้ง

             อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจกับ ส่วนราชการ  และภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ ด้วย แอปพลิเคชั่น Burn Check ( เบิร์นเช็ค ) เพื่อลดปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และหมอกควันไฟป่า

             วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน นายอรรถพล  เจริญชันษา  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมคณะได้ประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และหมอกควัน ไฟป่า ของกรมควบคุมมลพิษ โดยมีนายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอลี้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนในอำเภอลี้ ร่วมประชุม ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น  Burn Check ( เบิร์นเช็ค )  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ ผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชน ซึ่งสามารถลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชั่นผ่านระบบ เว็บไซต์ และใช้บนสมาร์ทโฟน ระบบ Android  และ  IOS โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ภาคประชาชน และกลุ่มเกษตรกร ลงทะเบียนใช้งาน เมื่อผู้ใดต้องการกำจัดวัชพืชโดยการเผา หรือชิงเผา ให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เพื่อขออนุญาตเผา โดยมีการพิจารณา อนุมัติผ่านศูนย์ประสานงานในระดับอำเภอ พร้อมทั้งทดสอบการพิจารณาอนุมัติคำขอโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งภายในแอปพลิเคชั่นจะมีระบบแจ้งปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และคุณภาพอากาศ ประกอบการพิจารณา  และจะมีการแจ้งอนุมัติ แก่ผู้ขอเมื่อมีการอนุมัติ  ซึ่งผู้ร่วมประชุมได้ร่วมทดสอบระบบเพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการใช้แอปพลิเคชั่น ดังกล่าว   

           ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้ไปพบปะ กับประชาชนในพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ และได้ชี้แจงถึงนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของภาครัฐ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมกันลดปัญหาการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน .   

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ