จังหวัดลำพูน จัดประชุม สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 73 ครั้ง

จังหวัดลำพูน จัดประชุม สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2564

 

วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) จังหวัดลำพูน ปี 2564 ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อสรุปการดำเนินการจัดการบริหารข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ที่ได้ดำเนินการจัดเก็บและประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะส่งมอบให้กับส่วนต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ต่อไป

 

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนของประชาชนที่มีรายได้ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. การดำเนินการในปี 2564 จังหวัดลำพูน จึงมีเป้าหมายทีจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 112,230 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) จำนวน 495 หมู่บ้าน ที่มีคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ระดับอำเภอดำเนินการที่จะมีการับรองคุณภาพข้อมูล ในระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก่อนที่จะเสนอรายงานส่งให้คณะคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ระดับจังหวัด ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ