รัฐมนตรีแรงงาน ย้ำให้นายจ้างรีบยื่น Name list แรงงาน ในระบบออนไลน์ ก่อนปิดศูนย์ OSS ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 2248 ครั้ง

กระทรวงแรงงาน ย้ำ!! ให้นายจ้างรีบยื่น Name list แรงงาน ในระบบออนไลน์  ก่อนปิดศูนย์ 31 มีนาคม 2563 นี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ e-workpermit.doe.go.th  หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับให้กรมการจัดหางาน เร่งรัดให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปขออนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จึงขอเตือนให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ รีบดำเนินการ ยื่นบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) ในระบบ e-workpermit.doe.go.th และรีบพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ.

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามกฎหมายสามารถตรวจสุขภาพได้ที่ สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต  เพื่อความชัดเจน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ  เน้นย้ำหากพ้นกำหนด แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้ กรมการจัดหางานจะเร่งตรวจสอบ และดำเนินคดีตามกฎหมาย หากพบคนต่างด้าวทำงานผอดกฎหมาย จะมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท และจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

         ส่วนนายจ้างจะมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าว ที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพิน จินดาหลวง
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ