จังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์รวมถึงการเฝ้าระวัง และออกมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 237 ครั้ง

วันที่(19 มกราคม 2565) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาในเรื่องของมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

               

                สำหรับสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย  การรายงานถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในภาครวมของโลก ประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดลำพูน,  การพิจารณาการยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในหัวข้อการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ในสถานประกอบการและสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม, เกณฑ์การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคติดเชื้อโคโรนา2019, แนวทางการประเมินเพื่อจัดตั้ง Hotel Isolation , การขอใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งฯ เพื่อดำเนินการจัดตั้ง Community Isolation ,  การพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรม “Green Season Lanna TrailSeason 2  , การพิจารณาอนุญาตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1,  การพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรมโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน,  พิจาณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิงพระครูอดุลขันตยาทร (สอน ขันติโก)  อดีตเจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม(ทาหลุก) ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 , การรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ดำเนินการ Home Isolation โดยขอความร่วมมือจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน พบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูนประจำวันที่ 19 มกราคม 2565 จำนวน 12 ราย  รับมารักษาจากต่างจังหวัด 13 ราย รวมมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 25 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –19 มกราคม 2564  สะสม 4,939 ราย  มียอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 44 ราย  มีผู้ป่วยยืนยันอยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 155 ราย ผู้ป่วยProbable case กำลังอยู่ระหว่างการรักษา ทั้งหมด 605 ราย แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ 222 ราย โรงพยาบาลเอกชน 368 ราย CI&HI 119 ราย.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ