ลำพูนประกาศการควบคุมราคาเนื้อสุกรและห้ามนำส่งออกนอกประเทศชั่วคราว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 133 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ออกประกาศเกี่ยวกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 1 และ 2 ปี 2565 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่ 1 ปี 2565 เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารและให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติต่อไป

 

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้แจ้งว่า มีประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยสินค้าและบริการ เกี่ยวกับสุกร โดยได้มีการกำหนดห้ามนำสุกรส่งออกนอกประเทศชั่วคราว เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป และเรื่องการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมราคาสุกร เนื้อสุกร เพื่อให้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออก ที่ครอบครองสุกรตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และผู้ครอบครองเนื้อสุกร ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป จัดทำบัญชีคุมราคาสินค้าสุกรและส่งไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เพื่อควบคุมจำนวนเนื้อสุกรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าสุกร เนื้อสุกร และฟาร์ม ทำตามประกาศโดยการโหลดแบบฟอร์มจากคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อแจ้งข้อมูลสุกร/เนื้อสุกร ที่ท่านครอบครอง ส่งมายังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โทร 0 5356 1489

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวอริศรา ต๊ะกัน นิสิตฝึกประสบการณ์
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ