สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมจัดฝึกทักษะฟรี ! สร้างแรงงานใหม่ อย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสผู้ที่อยากมีทักษะฝีมือ ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 137 ครั้ง

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน และการถูกเลิกจ้าง ขณะเดียวกันแรงงานยังคงต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำหรือการเป็นผู้ประกอบการอิสระ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ผู้ถูกเลิกจ้างหรือว่างงานและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ต้องการพัฒนาตนเองและพร้อมกลับสู่การทำงานเริ่มต้นอาชีพใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และ หลักสูตร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ โดยฝึกอบรมฟรี มีบริการหอพักกรณีไม่สะดวกเดินทางไป-กลับ ซึ่งแต่ละหลักสูตรรับจำนวนจำกัด เพื่อให้มีการเว้นระยะห่าง โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 เดือน แบ่งเป็นฝึกอบรมในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 – 28 มีนาคม 2565จากนั้นจะส่งฝึกในสถานประกอบกิจการเพื่อเรียนรู้สร้างประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่างวันที่ 1 -27 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://www.dsd.go.th/Lamphun/Region/ListTraining หรือ scan QR ติดตามรายละเอียดการฝึกอบรมได้ที่ https://www.dsd.go.th/Lamphun, Facebook: พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน หรือโทรสอบถาม 0 5354 5542

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนประชาสันพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ