จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถอดบทเรียน มุ่งสู่การแก้ไขการเกิดและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 240 ครั้ง

            วันที่ (24 มกราคม 2565)  ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และติดตามสถานการณ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติทางถนน  รวมถึงการนำข้อมูล หรือปัญหา อุปสรรคจากเหตุการณ์ มาร่วมกันพิจารณาถอดบทเรียน มุ่งสู่การแก้ไขการเกิดและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  คณะกรรมการศูนย์ฯ  นายอำเภอ ทั้ง  8 อำเภอ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

            โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำให้ ส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ  และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดลำพูน ที่สำคัญคือมุ่งเน้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามวินัยจรารอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัยทุกคน ซึ่งถือเป็นวาระของจังหวัดลำพูน  รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์   และการเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงานช่วงเดือนมกราคม 2565 ของจังหวัดลำพูน พบว่า เกิดอุบติเหตุ 51 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 50 ราย ผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด สภาพรถไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางและทัศนวิสัยไม่ดี ในที่ประชุมยังได้เน้นย้ำในเรื่องของจุดตรวจและด่านชุมชน ให้สังเกตอาการของผู้ขับขี่ ว่ามีความพร้อมในการขับขี่หรือไม่ และตรวจสอบว่าผู้ขับขี่มีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยหรือไม่ รวมถึงควรเพิ่มมาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้น โดยตั้งจุดตรวจเพิ่มขึ้นและปรับให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมเสี่ยงหลักเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับ และขับรถเร็วเกิดกฎหมายกำหนด

            ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน  ขอความร่วมมือ ให้ประชาชน และผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง  และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย   ตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยมีผลบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้เป็นต้นไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ