นายกฯ ชี้แจงนโยบายการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ย้ำ ไม่ทำให้เกิดสภาพรวยกระจุกจนกระจาย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 576 ครั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า แม้เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลงตั้งแต่ปี 2562 สะท้อนจาก IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องถึง 6 ครั้ง เมื่อรวมกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน อีกทั้งยังมีความขัดแย้งสหรัฐอิหร่าน ก่อนจะเกิดการระบาดของโควิด19 ตั้งแต่ต้นปี 63 แต่เศรษฐกิจไทยยังมีการขยายตัว แม้การส่งออกจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก แต่การส่งออกของไทยยังถือว่าติดลบกว่าหลายประเทศในเอเชีย ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกตกต่ำ แต่สินค้าเกษตรไทยอย่างปาล์มน้ำมันกลับเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการส่งเสริมด้านพลังงานผลักดันให้ใช้ดีเซล B10 B20

การลงทุน BOI ยังเป็นไปตามเป้าหมาย มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนกว่า 7.5 แสนล้านบาท 1,624 โครงการโดยเป็นโครงการในพื้นที่ EEC ถึง 59% หรือกว่า 4 แสนล้านบาท

การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รัฐบาลได้ดูแลผู้มีรายได้น้อย 14.6 ล้านคน   ทั้งค่าครองชีพ และการพักชำระหนี้เงินต้นกองทุนหมู่บ้าน 50,732 แห่ง    เพื่อเสริมสภาพคล่อง ควบคู่กับการยกระดับสินค้าเกษตรเพิ่มรายได้เกษตรกร 20 ล้านคน ทั้งการสนับสนุนต้นทุนการผลิต การประกันรายได้ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่มีตลาดรองรับ รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าตาม BCG Model

กลุ่ม SME มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวที่มีอยู่ราว 3 ล้านบริษัท มีการจ้างงาน 13 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 40% ของ GDP โดยมีสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง การช่วยเหลือเร่งด่วนเช่นขยายเวลาค้ำประกัน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้ยังเดินหน้าดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนโดยเฉพาะในต่างประเทศ และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ