ประชาชนบ้านสันเจดีย์ยางส้มอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้รับการช่วยเหลือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากปัญหาภัยแล้ง ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค ตลอดจนน้ำเพื่อการเกษตร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 891 ครั้ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนบ้านสันเจดีย์ยางส้ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ตามโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และจังหวัดลำพูนได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 6 พื้นที่ทั่วประเทศ ที่ได้รับโครงการ เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค ตลอดจนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างจริงจัง

                ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเกษตรมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง ลดปัญหาไม้ผลยืนต้นตาย ,กลุ่มเกษตรสามารถสร้างผลผลิตนอกฤดู มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อปี , กลุ่มเกษตรไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เกิดรูปแบบนวัตกรรมน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อขยายผลไปพื้นที่อื่นต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ