ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ย้ำ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันบูรณาการทำงานร่วมกัน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 494 ครั้ง

วันนี้ (5 มีนาคม 2563 ) นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและหารือข้อราชการกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมกันบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ประกอบด้วยผู้แทน จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อให้รับทราบถึงการทำงาน ชี้แจงเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล   โดยดำเนินการติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ