ช่องทางการรับทราบความคืบหน้า และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 1177 ครั้ง

นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เผยว่า ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนสามารถรับทราบความคืบหน้า และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนได้ผ่านช่องทางดังนี้ 1.ผ่านทางอีเมล์ :covid19lamphun@hotmail.com  2.ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 0620197187  3.ทางไลน์ Covid19lamphun  4.ทางหมายเลข1669  5. ทางหมายเลข 191  6.ทางช่องทางผ่าน อสม.ในระดับหมู่บ้านซึ่งตอนนี้จังหวัดลำพูนของเรามีจำนวน อสม.หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งหมด 10,880 คน กระจายทุกชุมชนซึ่ง อสม. จะแจ้งประสานผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพสต. หรือโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  7.โรงพยาบาลประจำจังหวัด/อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  8.ทางช่องทางศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สสจ.ลำพูน อยู่บน Facebook https://www.facebook.com/100320121536797/

                ทั้งนี้ หากพบเห็นหรือทราบว่ามีประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประทศหรือไปเที่ยวกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วไม่ทำการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ให้แจ้งผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อเป็นการเฝ้าวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ