จ.ลำพูน หารือเเนวทางขับเคลื่อนเพื่อเตรียมการขอเสนอรายชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 93 ครั้ง

จ.ลำพูน หารือเเนวทางขับเคลื่อนเพื่อเตรียมการขอเสนอรายชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเตรียมการขอเสนอรายชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2565

เพื่อยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัยปูชนียบุคคลสำคัญของชาวลำพูน ที่ชาวลำพูนให้ความเคารพนับถือ ศรัทธา และระลึกถึงพระคุณของท่าน ดังนั้น จังหวัดลำพูนจึงมีนโยบายเตรียมการขอประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระฉลอง 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย (พ.ศ.2571) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฯ คณะที่ปรึกษาฯ  เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การพิจารณาแผนแม่บทแนวทางในการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก การพิจารณาผลงานการสืบค้นจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัย และการพิจารณารูปเล่มสรุปการจัดเสวนาการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก

ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลสำคัญ หรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ขององค์การยูเนสโก เป็นโครงการที่ องค์การยูเนสโกเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือมีผลงานดีเด่น และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรม ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างปะเทศ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประชาชน หรือทำให้เกิดสันติภาพของประเทศหรือของโลก

ด้านการขอเสนอชื่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลของโลกต่อองค์การยูเนสโกนั้น “ครูบาเจ้าศรีวิชัย ต๋นบุญแห่งล้านนา” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของมหาชน ในการสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในล้านนาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นพระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัด ไม่ฉันเนื้อสัตว์ เดินจงกรม นั่งอบรมภาวนาเจริญพระกัมมัฏฐานเสื่อที่รองนั่งขาดเป็นผืนๆ มีเมตตาสูง ได้รับศรัทธาจากมหาชนชาวล้านนาสืบจนถึงปัจจุบัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ