ผู้ว่าฯลำพูน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 142 ครั้ง

วันนี้ ( 13 พฤษภาคม 2565 )  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน   นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน  พัฒนาการจังหวัดลำพูน  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน    ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับใช้ในการดำรงชีวิตและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นจำนวน 2,000 บาท  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว รวมจำนวน 4 ราย  ได้แก่  1. นายสนธยา เรือนสุภาธง อายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ซอย 8 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  อาศัยอยู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา บ้านปูนชั้นเดียวหลังเล็ก มีความมั่นคง อาศัยอยู่เพียงลำพัง ลูกอาศัยอยู่ต่างจังหวัดจะมาดูแลเป็นบางครั้ง เป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่ไม่สามารถเดินได้ ครอบครัวอยากจน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ได้เงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท เบี้ยความพิการ 800 บาท ต่อเดือน ตลอดทั้งเดือนมีรายได้ 1,400 บาท

.

                2.  นายถวิล ไทยเดช อายุ 84 ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 4  ต.บ้านแป้น  อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน  ไม่มีอาชีพ  เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางจาก สาธารณสุข (TP MAP) ไม่มีครอบครัว อาศัยอยู่บ้านคนเดียว (เป็นผู้อาศัย ไม่มีที่ดินเป็นของคนเอง) มีรายได้เพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 และ เงินสวัสดิการแห่งรัฐ มีปัญหาสุขภาพเรื่องการเคลื่อนไหวเดินลำบาก มีปัญหาที่เข่าและข้อเท้า สภาพบ้านเป็นไม้ค่อนข้างผุผัง ผู้สูงอายุเดินขึ้นบ้านค่อนข้างลำบาก

.

                3. นางกรองแก้ว สิทธิโรจน์  อายุ 58 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 194/1 หมู่ที่ 4  ต.บ้านแป้น  อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  ไม่มีอาชีพ  เป็นสูงอายุกลุ่มเปราะบางจาก สาธารณสุข (TP MAP) อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง  เนื่องจากบุตรและสามี ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ ทำให้ขาดเสาหลักในการดำรงชีวิต อีกทั้ง ประกอบกับภาวะร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน  ไขมันในเส้นเลือด และการเคลื่อนไหวลำบาก เดินลำบาก (เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว) มีรายได้เพียงเบี้ยยังชีพผู้พิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  มีบ้าน 2 ชั้น สภาพกึ่งปูนและไม้ สภาพบางส่วนของบ้านค่อนข้างทรุดโทรม

.

                4. นางสาวสิริพร บุญมา  อายุ 41 ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 113/2 หมู่ 6  ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน  ไม่มีอาชีพ (ว่างงาน)  มีแม่ชื่อ นางบุญมา บุญมา อายุ 70 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลูกสาวคอยดูแลมีเพียงเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้สูงอายุ  บ้านเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวโดย เช่าเดือนละ 2,000 บาท อาศัยอยู่สองคนแม่ลูกมีพี่ชายของแม่มาเยี่ยมผลัดเปลี่ยนกันดูแล

.

                ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เผยว่า จังหวัดลำพูน เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความห่วงใยผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดลำพูน จึงได้ดำเนินการประสานงานนายอำเภอในแต่ละพื้นที่และท้องถิ่น  โรงพยาบาล  รวมถึงให้เจ้าหน้าที่  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ผู้ป่วยและผู้พิการเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ