พ่อเมืองลำพูน นำส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 146 ครั้ง

เช้าวันนี้ (15 พฤษภาคม 2565) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มี นางปนัดดา เนารัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ,นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธี  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว รวมถึงเป็นการสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน  โดนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนจรรโลงสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนในมิติทางศาสนา ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

.

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ และยังเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ โดยชาวพุทธทั่วโลกได้มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญสากลของโลกอีกด้วย

.

          สำหรับในช่วงเย็นของวันนี้ ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป  จะมีการประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปีพุทธศักราช 2565  โดยจะมีการเคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพร้อมเครื่องราชสักการะ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ น้ำทิพย์ที่สำคัญจากอำเภอต่างๆ  และผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี เริ่มตั้งแต่บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่าเข้าสู่บริเวณพิธีวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จากนั้น เวลา 19.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักกราช 2565  ถวายผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และการแสดงพระธรรมเทศนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดังกล่าวโดยทั่วกัน.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ