จังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพร้อมเครื่องราชสักการะ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปีพุทธศักราช 2565

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 110 ครั้ง

วันนี้(15 พฤษภาคม 2565) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปีพุทธศักราช 2565  เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่เป็น 1 ใน 8 แห่งจอมเจดีย์ของประเทศไทย นับเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวลำพูนและชาวพุทธทั่วไป  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2565  มี นางปนัดดา เนารัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ,นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

.

               สำหรับบรรยากาศภายในงาน  เมื่อเวลา 16:00 น. มีการเคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ซึ่งบรรจุในคนโททองคำแท้ น้ำหนัก 80 บาท  พร้อมเครื่องราชสักการะ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำทิพย์ที่สำคัญจากอำเภอต่างๆ  เริ่มตั้งแต่บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่าเข้าสู่บริเวณพิธีวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องราชสักการะและน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ น้ำทิพย์ที่สำคัญจากอำเภอต่างๆ  ทั้ง 7 อำเภอ  โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา สวดเบิกตามพระวิหารต่างๆ

.

ทั้งนี้ งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย กำหนดจัดขึ้น ณ วัดพระบรมธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ หรือที่ชาวเหนือเรียกว่า "วันแปดเป็ง" (ระหว่างเดือนพฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของภาคกลาง) หรือ "วันวิสาขบูชา" เป็นงานประเพณีที่สำคัญ ของชาวจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนา ได้มาร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยเพื่อเป็นสิริมงคล โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ