สถานการณ์น้ำดิบในพื้นที่จังหวัดลำพูน สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติ ขอความร่วมมือประชาชนต้องช่วยกันประหยัดน้ำ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 619 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน ได้รายงานสถานการณ์น้ำดิบในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยล่าสุด วันนี้  ( 11 มีนาคม 2563 ) แม่ข่ายลำพูนใช้น้ำดิบจากแม่น้ำปิง (ฝายพญาอุต) อำเมืองลำพูน ระดับน้ำStaff Gauge 1.24 ม. เทียบระดับ รทก.+293 ม. การผลิตและจ่ายน้ำปกติ แต่เข้าสู่ระยะเฝ้าระวัง สำหรับหน่วยบริการทาสบเส้า  ใช้น้ำดิบ อ่างเก็บน้ำแม่เส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ระดับน้ำ Staff Gauge 1.52 ม. เทียบระดับ รทก.+429 ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 0.176 ล้าน ลบ.ม. สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ปกติ

ในส่วนของ หน่วยบริการป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ใช้น้ำจากสถานีผลิตน้ำริมปิงและบ่อบาดาล การผลิตและจ่ายน้ำได้ปกติ และที่สถานีเสริมแรงดันอุโมงค์ รับน้ำจากสถานีผลิตน้ำริมปิง สามารถส่งจ่ายน้ำได้ตามปกติ

ขณะเดียวกัน แขวงทางหลวงลำพูน โดยหมวดทางหลวงทุ่งหัวช้าง ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อบต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน รวมปริมาณน้ำ 12,500ลิตร

ทั้งนี้ นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้น ซึ่งหากประชาชนพบว่ามีความเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่าน หรือ แจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5356-2963

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ