อบจ.ลำพูน พาคณะสื่อมวลชน ผู้นำชุมชนจังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่จังหวัดระยอง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1178 ครั้ง

วันนี้ (27 มิย.65) องค์การบริหารจังหวัดลำพูน นำโดย นายวิทยา สะคำปัน รองนายก อบจ.ลำพูน พร้อมคณะ ประกอบด้วยผู้บริหาร อบจ.ลำพูน  นายก อปท.ลำพูน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม แบบครบวงจร จังหวัดระยอง เพื่อนำความรู้ความเข้าใจในการเข้าศึกษาดูงานไปบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายกิตติ  เกียรติมนตรี รองนายก อบจ.ระยอง และคณะให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ คณะจังหวัดลำพูน ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะตลอดจนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยเน้นการบริหารจัดการแบบผสมผสาน มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ